כתב העת לשעה ולדורות
שנה תשעב
קטגוריות לשעה ולדורות, מצוות במקדש, עבודת הקרבנות והמקדש, לוויים