כתב העת לשעה ולדורות
שנה תשעב
קטגוריות לשעה ולדורות, ענווה וגאווה