ישיבה מעלה אדומים
כתב העת מעליות כו
שנה תשסו
קטגוריות גניבה וגזילה, מעליות כו