ישיבה מעלה גלבוע
כתב העת מעגלים ד
שנה תשסה
קטגוריות אגדה, לך לך - וירא - חיי שרה (יב-כה), מעגלים ד