ישיבה מעלה גלבוע
כתב העת מעגלים ה
שנה תשסז
קטגוריות מחשבת ההלכה, כללי, כללי, מעגלים ה