ישיבה מעלה גלבוע
כתב העת מעגלים ח
שנה תשעג
קטגוריות לך לך - וירא - חיי שרה (יב-כה), מעגלים ח