ישיבה מעלה אדומים
כתב העת מעליות ג
שנה תשמג
קטגוריות מעליות ג, תשמג, פרק ראשון בבא מציעא, קנייני משיכה והגבהה