ישיבה מעלה אדומים
כתב העת מעליות ב
שנה תשמא
קטגוריות מעליות ב, תשמא, פרק ראשון בבא מציעא, ספק ממון - מוחזקות, חזקת מרי קמא ותפיסה, בקרקע ובמטלטלין