ישיבה מעלה אדומים
כתב העת מעליות יד
שנה תשנד
קטגוריות פרק ראשון בבא מציעא, טוען ונטען, מעליות יד, ספק ממון - מוחזקות, חזקת מרי קמא ותפיסה, בקרקע ובמטלטלין