ישיבה מעלה אדומים
כתב העת מעליות יט
שנה תשנז
קטגוריות פסיקת הלכה, ספיקא דאורייתא לחומרא, ספיקא דרבנן לקולא וספק ספיקא. וכן גדרי ספק בתחומים שונים: ספק טומאה, ספק ממזר ועוד., מעליות יט, כללי