ישיבה מעלה אדומים
כתב העת מעליות יט
שנה תשנז
קטגוריות פרק שביעי שבת, מלאכת מחשבת, שוגג ומזיד, אונס ורצון, אינו מתכוון ומתכוון, גרמא ומעשה, מעליות יט