ישיבה מעלה אדומים
כתב העת מעליות כד
שנה תשסד
קטגוריות פרק שביעי שבועות, מתוך שאינו יכול להישבע משלם וחשוד על השבועה, מעליות כד