ישיבה מעלה אדומים
כתב העת מעליות כז - כח
שנה תשסח
קטגוריות פרק שלישי בבא בתרא, ספק ממון - מוחזקות, חזקת מרי קמא ותפיסה, בקרקע ובמטלטלין, מעליות כח