ישיבה מעלה אדומים
כתב העת מעליות כב
שנה תשסא
קטגוריות מעליות כב, תשסא, פרק שלישי עבודה זרה, פרק שני פסחים, איסורי הנאה