ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש ח
שנה תשסד
קטגוריות מעלין בקודש ח, תשסד, הר הבית, מבנה המקדש ומיקומו, בניין המקדש