ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש ח
שנה תשסד
קטגוריות מעלין בקודש ח, תשסד, בניין המקדש, הר הבית, מבנה המקדש ומיקומו, מחשבת המקדש והכיסופים לבנייתו