ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש ח
שנה תשסד
קטגוריות מעלין בקודש ח, תשסד, הקדש, פרק חמישי מעילה, פרק שמיני בבא מציעא