ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש ט
שנה תשסה
קטגוריות מעלין בקודש ט, תשסה, ראש השנה ויום כפור, עבודת יום הכפורים - קרבנות היום, שעיר המשתלח, פרק רביעי יומא