ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש ט
שנה תשסה
קטגוריות מעלין בקודש ט, תשסה, הקדש, בניין המקדש