ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש יא
שנה תשסו
קטגוריות מעלין בקודש יא, תשסו, ראש השנה ויום כפור, עבודת יום הכפורים - קרבנות היום, שעיר המשתלח, מדרשי הלכה