ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש יד
שנה תשסז
קטגוריות מעלין בקודש יד, תשסז, בניין המקדש, הר הבית, מבנה המקדש ומיקומו