ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש יד
שנה תשסז
קטגוריות מעלין בקודש יד, תשסז, עבודת יום הכפורים - קרבנות היום, שעיר המשתלח