ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש טו
שנה תשסח
קטגוריות מעלין בקודש טו, תשסח, הר הבית, מבנה המקדש ומיקומו, בניין המקדש