ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש יז
שנה תשסט
קטגוריות מעלין בקודש יז, תשסט, טומאת מת, אהל ופרה אדומה, כלים, כללי