ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש יח
שנה תשסט
קטגוריות מעלין בקודש יח, תשסט, מצוות יישוב הארץ, המקדש לדורותיו, הר הבית, מבנה המקדש ומיקומו