ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש יח
שנה תשסט
קטגוריות מעלין בקודש יח, תשסט, כללי, עבודת הקרבנות והמקדש, פרק שני יומא