ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש יט
שנה תשע
קטגוריות מעלין בקודש יט, תשע, הגמרא ולימודה, ספיקא דאורייתא לחומרא, ספיקא דרבנן לקולא וספק ספיקא. וכן גדרי ספק בתחומים שונים: ספק טומאה, ספק ממזר ועוד., סופרים וספרים