ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש כא
שנה תשעא
קטגוריות מעלין בקודש כא, תשעא, נידה, טומאות הפורשות מן הגוף - בעל קרי, זב, נידה, זבה, יולדת וטבול יום, כללי