ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש כב
שנה תשעא
קטגוריות מעלין בקודש כב, תשעא, כללי, עבודת הקרבנות והמקדש, פרק ראשון זבחים