ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש כב
שנה תשעא
קטגוריות מעלין בקודש כב, תשעא, פרק שביעי יומא, עבודת יום הכפורים - קרבנות היום, שעיר המשתלח, קריאת התורה