ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש כג
שנה תשעב
קטגוריות מעלין בקודש כג, תשעב, עבודת הקרבנות והמקדש, בניין המקדש, הר הבית, מבנה המקדש ומיקומו