ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש כד
שנה תשעב
קטגוריות מעלין בקודש כד, תשעב, טומאות הפורשות מן הגוף - בעל קרי, זב, נידה, זבה, יולדת וטבול יום, הר הבית, מבנה המקדש ומיקומו, טהרת מקדש וקדשיו