ישיבה מעלה אדומים
כתב העת מעליות
שנה תשנט
קטגוריות מעליות כ, תשנט, רמב"ם, הוצאה מרשות לרשות, פרק ראשון שבת