ישיבה מצפה יריחו
כתב העת מאורנו
שנה תשסז
קטגוריות מאורנו ז, מידת הביטחון, מחשבת הראשונים, השגחה ידיעה ובחירה, השתדלות ובטחון, שכר ועונש