ישיבה מצפה יריחו
כתב העת מאורנו ז
שנה תשסז
קטגוריות מאורנו ז, כללי - תנ"ך, תולדות - ויצא - וישלח (כה-לו), וישב - מקץ - ויגש - ויחי (לז-נ)