ישיבה מצפה יריחו
כתב העת מאורנו ז
שנה תשסז
קטגוריות מאורנו ז, מחשבת ההלכה, התורה ולימודה, הוראת חכם