ישיבה מצפה יריחו
כתב העת מאורנו ז
שנה תשסז
קטגוריות מאורנו ז, התורה ולימודה, פרק שישי ברכות, תלמוד תורה