ישיבה מצפה יריחו
כתב העת מאורנו ז
שנה תשסז
קטגוריות מאורנו ז, ציצית ותפילין, פרק רביעי מנחות