ישיבה מצפה יריחו
כתב העת מאורנו ז
שנה תשסז
קטגוריות מאורנו ז, פרק רביעי ברכות, תפילת הדרך