ישיבה שדמות מחולה
כתב העת ממעין מחולה ט
שנה תשס
קטגוריות ממעין מחולה ט, אמירה לנכרי והנאה ממלאכתו, כללי