ישיבה שדמות מחולה
כתב העת ממעין מחולה ב
שנה תשנו
קטגוריות ממעין מחולה ב, פרק ראשון כתובות, כוחם של חכמים להתיר ולהפקיע - איסורים, קידושין וממונות