ישיבה שדמות מחולה
כתב העת ממעין מחולה ב
שנה תשנו
קטגוריות ממעין מחולה ב, פרק שלישי סנהדרין, הכשרים והפסולים לדון