ישיבה שדמות נריה
כתב העת ממעין מחולה ו
שנה תשנח
קטגוריות ממעין מחולה ו, דינא דמלכותא דינא וחוקי המדינה, כללי