ישיבה שדמות נריה
כתב העת ממעין מחולה ו
שנה תשנח
קטגוריות ממעין מחולה ו, חינוך, פשיסחה, גור וסוכטשוב, בראשית - כללי