ישיבה שדמות נריה
כתב העת ממעין מחולה ו
שנה תשנח
קטגוריות ממעין מחולה ו, שליחות ותנאי, פרק שני קידושין, פרק ראשון בבא מציעא