ישיבה שדמות נריה
כתב העת ממעין מחולה ח
שנה תשנט
קטגוריות אנוס שוגג ומזיד, פרק שני בבא קמא, נזקי אדם - חובל ומזיק, ממעין מחולה ח