ישיבה שדמות נריה
כתב העת ממעין מחולה ח
שנה תשנט
קטגוריות פרק שני בבא קמא, גרמא וגרמי, ממעין מחולה ח, כללי