ישיבה שדמות נריה
כתב העת ממעין מחולה ח
שנה תשנט
קטגוריות פרק שביעי בבא קמא, גניבה וגזילה, ממעין מחולה ח, מחילה הפקר יאוש וסילוק