ישיבה משפטי ארץ
כתב העת משפטי ארץ א - דיין דין ודיון
שנה תשסב
קטגוריות משפטי ארץ א - דין דיין ודיון, פרק שלישי סנהדרין, כללי, רמב"ם