ישיבה משפטי ארץ
כתב העת משפטי ארץ א - דין דיין ודיון
שנה תשסב
קטגוריות משפטי ארץ א - דין דיין ודיון, דיני שמים ולפנים משורת הדין, כללי, מחשבת ההלכה